logo-fivio-white

AKTUALNE OFERTY PRACY

STANOWISKO: MAGAZYNIER/PAKOWACZ – PRACOWNIK PRODUKCYJNY

Miejsce pracy: Magazyn, Pustyny, ul. Księża 83, 38-422 Krościenko Wyżne, hala nr 17

 

CZYNNOŚCI WYKONYWANE NA TYM STANOWISKU PRACY:

-Ręczne i maszynowe pakowanie różnych produktów spożywczych zgodnie z ustalonymi standardami

-Dbanie o zachowanie czystości i higieny na stanowisku pracy

-Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa pracy

-Pakowanie oraz zabezpieczanie produktów do wysyłki

-Prace porządkowe na magazynie.

 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY :

-Posiadania książeczki sanepidowskiej

-Gotowości do pracy dorywczej minimum w terminie od listopada-do grudnia (oferta pracy dorywczej najprawdopodobniej będzie aktualna również po nowym roku)

-Sumiennego podejście do powierzonych obowiązków

-Umiejętność pracy w dynamicznym środowisku.

 

OFERUJEMY:

-Pracę w wybiórcze dni w tygodniu

-Umowę zlecenie (stawka godzinowa 23,50 brutto/h).

-Elastyczne godziny pracy (w godzinach pracy zakładu produkcyjnego 6.00-16.00)

-Dobrą atmosferę w zgranym i pomocnym zespole doświadczonych magazynierów.

 

JAK APLIKOWAĆ:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres email: praca@fivio.pl, w temacie wiadomości wpisując „Aplikacja – Pracownik Produkcyjny-praca dorywcza”.

 

Zapewniamy, że każda aplikacja będzie rozpatrzona, a z wybranymi kandydatami skontaktujejemy się telefonicznie .

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i czekamy na Twoją aplikację!

STANOWIKSO: MAGAZYNIER/PAKOWACZ – SKLEP INTERNETOWY

 

Miejsce pracy: Magazyn, Pustyny, ul. Księża 83, 38-422 Krościenko Wyżne,

 

CZYNNOŚCI WYKONYWANE NA TYM STANOWISKU PRACY:

-Kompletowanie zamówień internetowych

-Pakowanie oraz zabezpieczanie produktów do wysyłki

-Adresowanie przesyłek

-Przyjmowanie dostaw oraz weryfikacja ilościowa towaru

-Rozkładanie produktów na regałach magazynowych

-Prace porządkowe na magazynie.

 

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY :

-Posiadania książeczki sanepidowskiej

-Gotowości do pracy dorywczej minimum w terminie od listopada-do grudnia (oferta pracy dorywczej najprawdopodobniej będzie aktulanarównież ponowym roku)

-Dobrej sprawności fizycznej

-Dyspozycyjności

-Sumiennego podejście do powierzonych obowiązków

-Umiejętność pracy w dynamicznym środowisku

 

OFERUJEMY:

-Pracę w wybiórcze dni w tygodniu

-Umowę zlecenie (stawka godzinowa 23,50 brutto/h)

-Elastyczne godziny pracy (w godzinach pracy magazynu 6.00-16.00)

-Dobrą atmosferę w zgranym i pomocnym zespole doświadczonych magazynierów

-Możliwość zdobycia doświadczenia w dynamicznym środowisku e-commerce.

 

JAK APLIKOWAĆ:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres email: praca@fivio.p, w temacie wiadomości wpisując „Aplikacja – Magazynier / Pakowacz- sklep internetowy – praca dorywcza.

Zapewniamy, że każda aplikacja będzie rozpatrzona, a z wybranymi kandydatami skontakujemy się  i telefonicznie.

 

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i czekamy na Twoją aplikację!

 

FORMULARZ APLIKACYJNY

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych naszych kandydatów do pracy jest dla nas kluczowym elementem rekrutacji. Dokładamy wszelkich starań, aby były one bezpieczne. Pragniemy również, aby nasi kandydaci mieli tego świadomość i wiedzieli w jaki sposób z nich korzystamy.

Niniejsza Polityka Prywatności,  przygotowana  została przez Spółkę” RADZIOWI”(zwana dalej jako „Administrator”, „Spółka” lub „my”, „nas”) i jest skierowana do Kandydatów do pracy  i  współpracy w Spółce, składających swoje aplikacje zgodnie z wytycznymi pod adres mailowy praca@fivio.pl

Niniejsza polityka odzwierciedla treść przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Wysyłając e-mailowo swoje  zgłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Aby ułatwić Kandydatom wyszukanie odpowiednich informacji zestawiliśmy je w punktach poniżej.

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych  jest ”RADZIOWI” Sp. z o.o. z siedzibą w Brzozowie, adres: ul. Fryderyka Chopina 8A, 36-200 Brzozów, adres do korespondencji: ul. Chopina 8B, 36-200 Brzozów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000611149 posługującą się numerem NIP 6861687349 oraz REGON 364132573

2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych i Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych Kandydatów w procesie rekrutacji przez Administratora uzyskasz pod adresem  mailowym praca@fivio.pl.  Inspektora ochrony danych nie powołano.

3. Prawa Kandydata wobec danych osobowych

Zgodnie z RODO każdy Kandydat ubiegający się o pracę  ma prawo do :

Dostępu swoich danych osobowych
Usunięcia swoich danych osobowych
Uzupełnienia swoich danych osobowych
Przenoszenia danych
Ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Sprzeciwu przetwarzania danych osobowych
Wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych
Złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

4. Podawanie danych osobowych w procesie rekrutacji

Udostępnienie danych osobowych przez Kandydata w procesie rekrutacyjnym w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest  podstawowym warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W przypadku braku podania danych osobowych Kandydat nie może wziąć udziału w rekrutacji.

5. Udostępnianie danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych Kandydata jest zespół rekrutujący, zajmujący się przeprowadzaniem procesu rekrutacyjnego wewnątrz firmy Administratora.

Administrator danych oraz zespół rekrutujący nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do osób trzecich i ściśle przestrzega obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Kandydatów są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do czasu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.  Po zakończeniu rekrutacji dane osobowe Kandydata są usuwane. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Kandydat zostaje zatrudniony.

Biorąc pod uwagę aktualnie przeprowadzane rekrutacje oraz rekrutacje spontaniczne dane osobowe kandydatów są przechowywane przez okres maksymalnie 12 miesięcy od momentu otrzymania aplikacji od Kandydata.

7. Zmiany polityki prywatności

Zmiana przepisów prawa lub wewnętrzna zmiana sposobu prowadzenia rekrutacji może spowodować zmianę niniejszej Polityki Prywatności. Administrator zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie  osób, których dane osobowe są przetwarzane.